czwartek, 1 października 2020

do not talk about money;-)


 Dzisiaj zwrot SUM INSURED, czyli suma ubezpieczenia. Uwaga! Imiesłów bierny czyli "insured" występuje nietypowo nie przed rzeczownikiem, ale po nim. Suma ubezpieczenia to maksymalna kwota odpowiedzialności ubezpieczyciela. To kwota największa możliwa suma odszkodowania, jaką można uzyskać na podstawie danej polisy ubezpieczeniowej.

Źródło: Leszek Berezowski, " Jak czytać , rozumieć i przekładać polskie umowy na język angielski", Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020, strona 157

środa, 16 września 2020

PODOBIEŃSTWA JĘZYKOWE

ECONOMY= GOSPODARKA

ECONOMICS= EKONOMIA, ROZUMIANA JAKO NAUKA O GOSPODARCE

ECONOMIC-= GOSPODARCZY

ECONOMICAL=OSZCZĘDNY

wtorek, 8 września 2020

o osobach- w j.ang

o osobach:

- osoba fizyczna- individual, natural person

- osoba prawna- legal person

UWAGA!

"physical persons" - to kalka leksykalna!

środa, 26 lutego 2020

our " troublesome " - " the" - in PROUST

" the" - Our "troublesome "definite article- Is it that troublesome?

Jakie macie propozycje na znaczenie " the " w poniższych zdaniach: ( napiszcie proszę ewentualnie w komentarzach ). Ja mam 1 propozycję ale na razie cicho sza.....


I have found the following sentences in  JÓZEF CZAPSKI'S book " LOST TIME- LECTURES ON PROUST IN A SOVIET PRISON CAMP" translated by Eric Karpeles.

 and I would like to ask you if you can explain the meaning of the article 'the' in the context:

1....'he was susceptible to the many temptations with which he found himself surrounded'
2....'defended Proust from the many critics who attacked him'


Thank you professor E.J. for this gift!

czwartek, 20 lutego 2020

kilka zwrotów związanych ze " złożeniem". Sprawdź jak j.ang jest złożony i różnorodny....

                                                   ZŁOŻENIE:

1.DOKUMENTU AKCJI      2.OŚWIADCZENIA   3.REZYGNACJI      4.WNIOSKU

1. DEPOSITING THE SHARE CERTIFICATE

2. MAKE REPRESENTATION

3. SUBMISSION OF RESIGNATION

4. APPLICATION SHALL BE FILED/ THE FILING OF THE APPLICATION

Enjoy and keep on learning;-)
Cheers!środa, 12 lutego 2020

AS....AS...PORÓWNANIA.......AS BLACK AS COAL

AS BLACK AS COAL - Czarny jak węgiel

as wise as an owl- mądry jak sowa
as strong as an ox- silny jak wół
as white as snow -biały jak śnieg
as fast as lightning- szybki jak błyskawica
as easy as ABC- prosty jak drut
as old as the hills- stary jak świat
as silent as the grave- milczący jak grób

poniedziałek, 16 grudnia 2019

ten sam DENOTAT przestępstwa....

Słowa " crime" i " offence" są synonimami całkowitymi i odnoszą się do tego samego denotatu, to jest PRZESTĘPSTWA. Nie ma potrzeby poszukiwania dla nich różnych ekwiwalentów.

Źródło tej wiedzy od dr J.Gościńskiego,  z jego  książki : " Angielskie orzeczenia w sprawach karnych", wyd. Beck, Warszawa 2019, strona 257

poniedziałek, 9 grudnia 2019

królewski HIPERONIM

Przymiotnik KRÓLEWSKI odnosi się zarówno do króla, jak i do królowej ( technika hiperonimu). Zastosowanie techniki przeformułowania kategorialnego ( zamiana rzeczowników Queen's i King's w przymiotnik KRÓLEWSKI) w przekładzie Queen's Bench Division i King's Bench Division na 1 wersję: WYDZIAŁ KRÓLEWSKIEJ ŁAWY SĘDZIOWSKIEJ.
żródło, source: Jan Gościński, " Egzamin na TP, angielskie orzeczenia w sprawach karnych", wydawnictwo C.H.Beck . Warszawa 2019, p.216

poniedziałek, 25 listopada 2019

3x P

Powinowactwo- affinity
Pokrewieństwo-consanguinity
Przysposobienie- adoption

1. Affinity- 1.a close agreement; 2.the relation that one spouse has to the blood relatives of the other spouse; relationship by marriage;3. any familial relation resulting from a marriage.

2. Consanguinity- the relationship of persons of the same blood or origin.

3. Adoption- the creation by judical order of  a parent-child relationship between two parties who usually are unrelated; the relation of parent and child created by law between persons who are not in fact parent and child.

Source: Bryan A. Garner, "Black's law dictionary"
poniedziałek, 11 listopada 2019