niedziela, 13 października 2013

comes from within us....

Poczucie, że jest się bezpiecznym i kochanym pochodzi od nas od wewnątrz. Nie trzeba zdobywać kogoś, kto mi to da....

The feeling that we are safe and loved comes from within us. One does not need to gain anybody who will give this in return....

My garden/mój ogród


jesienną porą w Rytrze;-)