poniedziałek, 8 kwietnia 2019

o słowach bardzo podobnych a innych zarazem : HISTORIC/HISTORICAL

HISTORIC- historyczny......np.; wydarzenie historyczne, moment historyczny

...of historic importance- o znaczeniu historycznym
....on this historic occasion- w tej historycznej chwili

HISTORICAL- historyczny.....np.. film historyczny, powieść historyczna, badanie historyczne.

Enjoy your day!