czwartek, 1 października 2020

do not talk about money;-)


 Dzisiaj zwrot SUM INSURED, czyli suma ubezpieczenia. Uwaga! Imiesłów bierny czyli "insured" występuje nietypowo nie przed rzeczownikiem, ale po nim. Suma ubezpieczenia to maksymalna kwota odpowiedzialności ubezpieczyciela. To kwota największa możliwa suma odszkodowania, jaką można uzyskać na podstawie danej polisy ubezpieczeniowej.

Źródło: Leszek Berezowski, " Jak czytać , rozumieć i przekładać polskie umowy na język angielski", Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020, strona 157