piątek, 19 lutego 2021

RÓŻNE ZNACZENIA SŁOWA : duty.

 DUTY:

 OBOWIĄZEK, ZADANIE DO ZROBIENIA- to najbardziej znane znaczenie.

 Mamy jeszcze kolejne 5:

1) stamp duty- opłata stemplowa od aktów prawnych 

2) active duty-czynna służba wojskowa w USA

3) customs duty-opłata celna, cło

4) excise duty- opłata akcyzowa

5) double duty-dwa etaty, mieć podwójne funkcje