sobota, 17 kwietnia 2021

R.I.P the Duke of Edinburgh Prince Philip was the longest-serving consort in British history. The Duke had been married to the Queen for 73 years. He epitomized the British spirit.

The photos were taken by me 16 years ago when in London.


piątek, 19 lutego 2021

RÓŻNE ZNACZENIA SŁOWA : duty.

 DUTY:

 OBOWIĄZEK, ZADANIE DO ZROBIENIA- to najbardziej znane znaczenie.

 Mamy jeszcze kolejne 5:

1) stamp duty- opłata stemplowa od aktów prawnych 

2) active duty-czynna służba wojskowa w USA

3) customs duty-opłata celna, cło

4) excise duty- opłata akcyzowa

5) double duty-dwa etaty, mieć podwójne funkcje