poniedziałek, 14 stycznia 2019

.... A QUOTE TO MY TASTE ABOUT PERSEVERANCE... cytat jaki lubię na temat wytrwałości

" HARD WORK BEATS TALENT,WHEN TALENT DOES NOT WORK HARD"
....
be perseverant then...especially with your NEW YEAR'S  RESOLUTIONS;-)

wtorek, 8 stycznia 2019

INDEX= indeks

Indeks to nie tylko studencki zestaw ocen w papierowej oprawie, ale wskaźnik opisujący panującą na giełdzie koniunkturę.
Trzy najpopularniejsze rodzaje indeksów:
* the Dow Jones Industrial Average, [Dow Jones]= indeks głównej giełdy w Nowym Jorku
* FTSE= the Financial Times Stock Exchange Index= indeks giełdy w Londynie; ten indeks, co wynika z nazwy, został wymyślony przez redaktorów  gazety " the Financial Times".
* WIG= the Warsaw Stock Exchange Index= indeks Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie