piątek, 14 września 2018

INFORMATIONS?? is it possible at all?

Dzisiaj krótka INFORMACJA na temat INFORMACJI w j.ang.
Czy można dopisać "s" do tego rzeczownika, czyli nie INFORMATION a INFORMATIONS?

Otóż MOŻNA bo:
* INFORMATION - to forma niepoliczalna, gdzie używamy po niej np. czasownika " is" w liczbie pojedyńczej, czyli INFORMATION IS...
* INFORMATIONS- przyjmuje formę policzalną, czyli ma również liczbę mnogą: INFORMATIONS  i oznacza UPROSZCZONE AKTY OSKARŻENIA, np. do sądu wpłynęły trzy uproszczone akty oskarżenia to: THREE INFORMATIONS WERE FILED WITH THE COURT.

Source:Leszek Berezowski: " Jak czytać, rozumieć i tłumaczyć dokumenty prawnicze i gospodarcze?",wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2018.

Brak komentarzy: