poniedziałek, 10 marca 2008

STARY SACZ - marcowy sadecki collage- 2008

baszta klasztorna, klasztor siostr Klarysek,
brama ksieznej wegierskiej Kingii- Kunegundy,
zony krola B.Wstydliwego.
w tle miedzy drzewami oltarz papieski
Jana Pawla II z
czerwca 1999roku.

Brak komentarzy: